• Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać, aż się zatrzymamy, a następnie chwytając za linę nośną dociągnąć się do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 • Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa/słupa, nastepnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży. Jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
 • Przy pokonywaniu ścianki wspinaczkowej karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
 • Podczas przechodzenia przez Park Linowy „TARZANPARK" wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
 • Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
 • Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 • Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.
 • W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiajacych zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego „TARZANPARK"- zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.
 • Podczas wizyty w Parku Linowym „TARZANPARK" powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego „TARZANPARK", nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego „TARZANPARK", nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 • Niszczenie elementów Parku Linowego „TARZANPARK" jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 • Pokonywanie parku linowego w nieodpowiednim obuwiu (szpilki, buty z kolcami) jest niedopuszczalne, gdyż stwarza zagrożenie i może powodować zniszczenia parku.
 • Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego „TARZANPARK".
 • Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego „TARZANPARK”.