REGULAMIN PARKU LINOWEGO „TARZANPARK"

 

1. Z Parku Linowego „TARZANPARK" mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Wejście do Parku Linowego „TARZANPARK" następuje na własną odpowiedzialność.

3. Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 110 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach tras dziecięcej i dorosłej.

4. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 160 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Ponieważ asekuracja na takiej trasie
znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody.

5. Korzystanie z Parku Linowego „TARZANPARK" dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym „TARZANPARK".

6. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzajace obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym „TARZANPARK".

7. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego „TARZANPARK" muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego „TARZANPARK".

8. Wejście na przeszkody w Parku Linowym „TARZANPARK" może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.

9. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego „TARZANPARK".

10. Personel Parku Linowego „TARZANPARK" nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.